yaşıl-mavi

yaşıl-mavi
sif. Yaşıla və maviyə çalan rəngdə olan.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • yaşıl — sif. 1. Yarpaq, ot rəngində olan. Yaşıl yarpaq. Yaşıl mahud. Yaşıl boya. – Axşam vaxtları kəndin kənarında durub yaşıl çəmənlərə tamaşa eləyəndə görürsən ki, naxır üz qoyub kəndə gəlməyə. C. M.. <Orxan:> Ey mavi göylər! Ey yaşıl ormanlar!… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mavi — sif. <ər.> Açıq göy, aydın göy rəngində olan. Mavi göz. – <Orxan:> Ey mavi göylər! Ey yaşıl ormanlar! Ey bacalardan yüksələn dumanlar! H. C.. Dəzgahlar dalında olan Aqil, başında mavi ləçəkli bir qızla danışırdı. Q. İlkin …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Флаг Азербайджанской Республики — Азербайджан …   Википедия

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gömgöy — 1. sif. Tünd göy, tünd mavi. Gömgöy paltar. – Buludsuz, açıq, şəffaf, gömgöy səma birdən birə bulanır. . M. Rz.. 2. 1. sif. Tünd yaşıl, yamyaşıl; hər tərəfi yaşıl. Gömgöy parça. – Quşlar gömgöy budaqlarda oturub oxuşurdular. S. S. A.. Ortada… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göy — 1. is. 1. Yer üzünün üzərində mavi bir qübbə kimi görünən fəza, boşluq. Göydə buludlar üzür. Göydə ulduzlar sayrışır. Bu vaxt göydə bulud göründü. // Yer üzünü əhatə edən kainat boşluğu; ənginlik, hava. Bu halda sərayi şahibən göyə bir fişəng… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Флаг Азербайджана — Флаг Азербайджанской Республики Азербайджан Учреждён …   Википедия

  • Каждый охотник желает знать — Каждый охотник желает знать, где сидит фазан Каждый охотник желает знать, где сидит фазан (вариант: где сидят фазаны) мнемоническая фраза, используемая для запоминания основных цветов видимого спектра светового излучения. В этой фразе начальная… …   Википедия

  • duman — is. 1. Atmosferin aşağı təbəqələrində su buxarının toplanması nəticəsində əmələ gələn kəsif, tutqun hava kütləsi; sis. Duman basmaq. Dumandan göz gözü görmür. – Dalğalanan dumanların arasından ay çıxır. A. S.. Damla dənizdən ayrılarsa; Tez buxar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • firuzə — is. <fars.> 1. Göy rəngli qiymətli daş. Firuzə yataqları. – Sarı dağın ətəyindəki yaşıl meşə altun üzərinə nəsb olunmuş firuzəni andırırdı. Ç.. // Həmin daşdan qaşı olan. Firuzə qaşlı üzük. 2. Göy, mavi. Firuzə səma. – Mən görmüşəm… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”